07:46:51 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف ارزشیابی درون گروهی
1 گروه علوم آزمایشگاهی
2 گروه فناوری اطلاعات سلامت
3 گروه هوشبری و اتاق عمل
4 گروه تکنولوژی پرتوشناسی
تنظیمات قالب