06:50:14 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرایندهای آموزشی
1 فرایند انتخاب واحد دانشجویان
2 فرایند حذف و اضافه دانشجویان
3 فرایند رسیدگی به اعتراض دانشجو به نمره
4 فرایندصدورگواهی اشتغال به تحصیل دانشجو
5 فرایند برنامه ریزی دروس
6 فرایند نظارت براجرای برنامه کلاسی
7 فرایند نقل و انتقال
8 فرایند فارغ التحصیلی اولیه دانشجو در دانشکده
9 فرایند ثبت حضورو غیاب دانشجو در کلاس
10 فرایند مربوط به تولید محتوای آزمون
11 فرایند امتحانات
12 فرایند انتخاب واحد دانشجویان خارجی
13 فرآیند مربوط به اجرای آزمونهای کتبی
14 فرآیند مربوط به اجرای آزمونهای الکترونیکی
15 فرایند ارزشیابی
تنظیمات قالب