05:48:26 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرمهای پژوهشی
1 فایل دستورالعمل نگارش و نحوه تدوین پایان نامه
2 فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی پایان نامه
3 فرم تصویب پروپوزال
4 فرم گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی
5 فرم شرکت در کنگره ها و همایش های خارجی
6 فرم رضایت نامه
7 فرمت گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب
8 فرم فعالیتهای پژوهشی
تنظیمات قالب