English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨

 

 

  

                                               آدرس:

ارومیه -کیلومتر 11جاده سرو - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -دانشکده پیراپزشکی

کدپستی : 5756115198

 

 شماره تماس : 8-32752297 -044  -   32752300-044