English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
ردیف نام و نام خانوادگی
1

دکتر مرتضی متذکر

2

دکتر شهره افشار یاوری

3

دکتر زهرا نیاز خانی

4

دکتر نصراله جباری

5

دکتر زکیه رستم زاده

6

دکتر سید مرتضی موسوی

7

خانم فریبا رموز (دبیر شورا آموزشی)