English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ ارديبهشت ١٤٠٠

 

 

 

اعضاء هیات علمی کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی
سمت در کمیته
ابلاغ

دکتر مرتضی متذکر

دبیر

لینک ابلاغ
دکتر شهره افشار یاوری
عضو
لینک ابلاغ
دکتر زهرا نیاز خانی

عضو

لینک ابلاغ
دکتر محمد جبرائیلی

عضو

لینک ابلاغ 
دکترهادی لطف نژاد افشار  

عضو

لینک ابلاغ 
دکتر  صادق فیض اله زاده

عضو

لینک ابلاغ 
دکترثریا امامقلی زاده مینائی  

عضو

لینک ابلاغ 
آقای آوات یوسفی آذر  

عضو

لینک ابلاغ 

رفیعه شیخ بکلو

عضو لینک ابلاغ

 

 

 

اعضاء دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجوی

نام و نام خانوادگی
سمت در کمیته
ابلاغ
سجاد کریمیان   دانشجو لینک ابلاغ