English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

 

 

 

اعضاء کمیته دانشجویان آسیب پذیر

نام و نام خانوادگی
پست
سمت در کمیته
ابلاغ

دکتر مرتضی متذکر

رئیس دانشکده

دبیر

لینک ابلاغ
دکتر شهره افشار یاوری
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
عضو
لینک ابلاغ
زهرا زارع فضل الهی
مسئول اساتید مشاور دانشکده

عضو

لینک ابلاغ

دکتر محمد جبرائیلی

مسئول دانشجویان آسیب پذیر
عضو لینک ابلاغ
آوات یوسفی آذر هیات علمی گروه اتاق عمل و هوشبری عضو لینک ابلاغ
هاله امامی
کارشناس آموزش
عضو لینک ابلاغ
رفیعه شیخ بکلو کارشناس آموزش عضو لینک ابلاغ
   استاد مشاوردانشجو    برحسب مورد درهر جلسه