English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨

نام مرکز
برنامه آموزشی
اهداف آموزشی
کارشناسان گروه 
آزمایشگاه میکروب شناسی و هماتولوژی

pdf

pdf

pdf 

آزمایشگاه تکنولوژی پرتونگاری
pdf pdf pdf
آزمایشگاه پراتیک pdf pdf pdf
آزمایشگاه شبکه
pdf pdf pdf
آزمایشگاه سخت افزار pdf pdf pdf