English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ ارديبهشت ١٤٠٠

 

ردیف اعضای تحصیلات تکمیلی
1

دکتر مرتضی متذکر

2

دکتر شهره افشار یاوری

3

دکتر زهرا نیاز خانی

4

دکتر علی رشیدی

5

دکتر حبیب الله پیرنژاد

6

دکتر بهلول رحیمی

7

دکتر زهرا زارع

8

دکتر هادی لطف نژاد افشار

9

دکتر محمد جبرائیلی

10

رفیعه شیخ بگلو ( دبیر شورای پژوهشی )