English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨

 

ردیف اعضای  EDO
1

دکتر مرتضی متذکر 

2

زهرا زارع فضل الهی  

3

دکتر شهره افشار یاوری

4

دکتر زهرا نیاز خانی

5

دکتر علی رشیدی

6

دکتر حبیب الله پیرنژاد

7

دکتر بهلول رحیمی

8

دکتر نصراله جباری

9

دکتر هادی لطف نژاد افشار

10

دکتر محمد جبرائیلی

11

دکتر سید مرتضی موسوی

12

دکتر رضا زهدی اقدم