English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨

 

ردیف اعضای  EDO
1

دکتر مرتضی متذکر 

2

زهرا زارع فضل الهی  

3

دکتر شهره افشار یاوری

4

دکتر زهرا نیاز خانی

5

دکتر علی رشیدی

6

دکتر حبیب الله پیرنژاد

7

دکتر بهلول رحیمی

8

دکتر نصراله جباری

9

دکتر هادی لطف نژاد افشار

10

دکتر محمد جبرائیلی

11

دکتر سید مرتضی موسوی

12

دکتر رضا زهدی اقدم

13 دکتر زکیه رستم زاده
14 دکتر رامین سعادتیان
15 دکتر صادق فیض اله زاده
16 سیده رقیه حسینی
17 آوات یوسفی آذر
18 محمدرضا ذاکر
19 افشین حضرتی
20 دکتر مهشید محمدیان
21 دکتر ثریا امامقلی زاده مینایی