13:14:42 - 24 تیر 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای کمیته منتخب دانشکده پیراپزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر احد زینالی ریاست دانشکده پیراپزشکی
2 دکتر رامین سعادتیان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی - مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
3 دکتر بهلول رحیمی عضو ثابت کمیته منتخب دانشکده
4 فاطمه میرحسن پور عضو کمیته

 

تنظیمات قالب