06:44:44 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف برنامه کارگاه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی
1 کارگاه‌های آموزشی سال 1402 - 1401
2 کارگاه‌های آموزشی سال 1401 - 1400
3 کارگاه‌های آموزشی سال 1398-1397
تنظیمات قالب