06:51:45 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی :ثریا امامقلی زاده مینائی
رشته تحصیلی :فیزیک پزشکی
مرتبه علمی :استادیار
پست الکترونیکی:minayee.s@gmail.com
شماره تماس :0442752298- 0442752300
رزومه سامانه علم سنجیبرنامه هفتگی
 

 

فایلهای قابل دانلود:
شرح وظایف توسعه آموزش الکترونیکیEDO      
تنظیمات قالب