06:48:27 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی :ثریا امامقلی زاده مینائی
رشته تحصیلی :فیزیک پزشکی
مرتبه علمی :استادیار
پست الکترونیکی:minayee.s@gmail.com
شماره تماس :0442752298- 0442752300
رزومه سامانه علم سنجیبرنامه هفتگی
 

شرح وظایف:
- پیشنهاد انتصاب استاد مشاور به اداره آموزش و معاونت آموزشی از بین اعضای واجد شرایط.
- نظارت بر نحوه فعالیت استادان مشاور تحصیلی.
- تقسیم دانشجویان بین استادان مشاور قبل از انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی .
-تحویل گرفتن برنامه حضور استادان مشاور در هر نیمسال تحصیلی و اطلاع رسانی آن به اداره آموزش.
-جمع بندی فرم گزارش عملکرد تکمیل شده توسط استادان مشاور و ارسال به معاونت آموزشی.
- جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد استادان مشاور که توسط دانشجویان انجام شده است و ارسال آن به معاونت آموزشی .
- نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی استادان مشاور
- برنامه ریزی جلسات ماهانه با استادان مشاور و معاونت آموزشی
- اطلاع رسانی کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به اساتید مشاور

تنظیمات قالب