05:47:08 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کارشناسی ارشد و پایان‌نامه‌ها
1 آیین نامه آموزش کارشناسی ارشد
2 اصلاحیه آئین نامه کارشناسی ارشد
3 مقررات مربوط به تسویه حساب دانشجو پس از دفاع از پایان نامه
4 تکمله دستورالعمل نحوه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
5 دستورالعمل تحویل پایان نامه / رسالت به فرمت الکترونیکی
6 شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
تنظیمات قالب