07:46:57 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرم های تحصیلات تکمیلی
1 انتخاب استاد راهنما (فرم شماره1)
2 اعلام عنوان پیشنهادی پایان ­نامه (فرم شماره2)
3 نتیجه طرح پروپوزال در جلسه گروه (فرم شماره 3)
4 نتیجه طرح پروپوزال در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده(فرم شماره 4)
5 گزارش سه‏ ماه پایان ‏نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 5)
6 درخواست تشکیل جلسه پیش­ دفاع از پایان ‏نامه (فرم شماره 6)
7 درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان­ نامه (فرم شماره 7)
8 ارزشیابی پایان ‏نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 8)
9 صورت‏جلسه دفاع از پایان‏ نامه (فرم شماره 9)
10 تعهد غیرتکراری بودن عنوان پایان ­نامه
11 تعهدنامه دانشجو
12 دریافت مجوز برای دفاع نهایی از پایان ‏نامه کارشناسی ارشد/دکتری تخصصی
13 تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان ‏نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
14 تائید مقاله توسط استاد راهنما
15 اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
16 فایل دستورالعمل نگارش و نحوه تدوین پایان نامه
تنظیمات قالب