05:47:48 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرآیندهای واحد فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی
1 فرآیند نحوه بروزرسانی سایت
2 فرآیند رفع مشکلات مربوط به شبکه
3 فرآیند رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری
4 فرآیندخرید تجهیزات جدید
5 فرآیند انجام بازدیدهای دوره ای
تنظیمات قالب