07:46:12 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرایندهای تحصیلات تکمیلی
1 فرایند انجام پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد
2 فرایند انجام پایان­نامه مقطع دکتری تخصصی
تنظیمات قالب