07:46:19 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر احد زینالی ریاست دانشکده پیراپزشکی
2 دکتر رامین سعادتیان معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
3 دکتر زکیه رستم زاده خامنه عضو هئیت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
4 دکتر محمد جبرائیلی مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت
5 دکتر نصراله جباری مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی
6 دکتر رامین سعادتیان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
7 دکتر مهرنوش مصطفایی مدیرگروه هوشبری - اتاق عمل
8 دکتر بهلول رحیمی عضو هئیت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت
9 فاطمه میرحسن پور کارشناس پژوهشی

 

شرح وظایف:
- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون پژوهشی دانشگاه ابلاغ می گردد
- تدوین سیاست های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه
- بررسی و تدوین طرح های پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه
- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی دانشگاه
- اتخاذ تصمیمات اجرایی در جهت هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
- بررسی و اظهار نظر در مواردی که ریاست و معاونت محترم پژوهشی دانشکده به شورا ارجاع می دهد
- بررسی تقاضاهای مرخصی مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه
- بررسی طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی وارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه

 

فایلهای قابل دانلود:
سیاستهای حمایتی شورای پژوهشی سال 1402      
تنظیمات قالب