06:10:13 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
رضا اسدی

نام و نام خانوادگی : رضا اسدی ثمرتویی

رشته تحصیلی : علوم اداری

پست الکترونیکی:asadi8476@gmail.com

شماره تماس : 32752298-32752297- داخلی 282

 

شرح وظایف:
- نظارت برانجام فرآیند سریع ثبت و توزیع و تحریر مکاتبات واحد با سایر سازمانها و واحدهای دیگر.
-بررسی و نظارت لازم جهت برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.
- شرکت در جلسات، کمیسیونها و همایش های اداری و مالی و ارائه نظرات کارشناسی و گزارش لازم به مسئول مافوق.
- بررسی و تحقیق لازم جهت برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد و انجام اقدامات لازم جهت تامین آنها.
- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

تنظیمات قالب