07:47:29 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

رشته رادیولوژی در ایران در مقطع کاردانی از سالهای 45-1344 در شهرهای تهران، شیراز، مشهد و ... و در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از سال 1378 در دانشکده‌های مختلف سطح کشور راه‌اندازی گردید. پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژی پرتوشناسی در مقطع کاردانی در آموزشکده پیراپزشکی ارومیه در سال 1365 که در زیرمجموعه دانشکده پزشکی بود آغاز گردید. در سال 1387 کلیه رشته‌های کاردانی پیراپزشکی به مقطع کارشناسی پیوسته تبدیل و حکم تبدیل آموزشکده پیراپزشکی ارومیه به دانشکده پیراپزشکی از طرف وزیر وقت به دانشگاه ابلاغ گردید. هم اکنون تعداد دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی این گروه در دانشکده پیراپزشکی ارومیه حدود 137 نفر در هشت ترم تحصیلی است.

آمار گروه
تعداد کل اعضای هیئت علمی 2
تعداد کل کارشناسان 2
تعداد مقاطع آموزشی 1
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 113
تنظیمات قالب