05:53:03 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه امتحانی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

ردیف رشته تحصیلی ترم2 ترم4 ترم6 ترم8
1 دکترای انفورماتیک پزشکی --- --- --- ---
2 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی --- --- --- ---
3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت --- --- --- ---
4 فناوری اطلاعات سلامت PDF PDF PDF ---
5 اتاق عمل PDF PDF PDF ---
6 هوشبری PDF PDF PDF ---
7 علوم آزمایشگاهی PDF PDF PDF ---
8 تکنولوژی پرتوشناسی PDF PDF PDF ---
تنظیمات قالب