05:50:26 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف الویتهای پژوهشی گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی
1 گروه علوم آزمایشگاهی
2 گروه فناوری اطلاعات سلامت
3 گروه اتاق عمل
4 گروه هوشبری
5 گروه تکنولوژی پرتوشناسی

 

تنظیمات قالب