05:02:13 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

اعضای دفتر مطالعات و توسعه آموزشی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر احد زینالی ریاست دانشکده پیراپزشکی
2 دکتر رامین سعادتیان معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی -مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
3 ثریا امامقلی زاده مینایی مسئول EDO - مسئول واحد برنامه ریزی درسی
4 دکتر آی ناز نورانی مسئول واحد پژوهش در آموزش
5 دکتر محمد جبرائیلی مدیر گروه HIT-مسئول استعداد درخشان و المپیاد
6 دکتر نصراله جباری مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی
7 خانم مهرنوش مصطفایی مدیرگروه هوشبری - اتاق عمل - مسئول واحد ارزشیابی
8 مهشید محمدیان مسئول واحد توانمند سازی
9 دکتر الهه گوزلی مسئول واحد آموزش‌های مبتنی بر جامعه و پاسخگو
10 قنبر توسلی مسئول کمیته دانشجویی توسعه آموزش – دانشجوی دکتری انفورماتیک

 

اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 قنبر توسلی مسئول کمیته دانشجویی توسعه آموزش - دانشجوی دکتری انفورماتیک
2 مهدی مداحی عضو کمیته دانشجویی توسعه آموزش-دانشجوی ارشد انفورماتیک
3 کوثر جهان قلقاچی عضو کمیته دانشجویی توسعه آموزش- دانشجوی علوم آزمایشگاهی
4 نیکتا اشرف رضایی عضو کمیته دانشجویی توسعه آموزش-دانشجوی هوشبری
5 آریا برومند عضو کمیته دانشجویی توسعه آموزش-دانشجوی علوم آزمایشگاهی
تنظیمات قالب