07:46:06 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

احکام اساتید مشاور و لیست دانشجویان

ردیف نام گروه مربوطه نام و نام خانوادگی استاد مشاور لیست دانشجویان ساعات مشاوره
1 فناوری اطلاعات سلامت دکتر بهلول رحیمی PDF PDF
2 فناوری اطلاعات سلامت دکتر محمد جبرائیلی PDF PDF
3 فناوری اطلاعات سلامت دکتر آیناز نورانی PDF PDF
4 علوم آزمایشگاهی دکتر زکیه رستم زاده PDF PDF
5 علوم آزمایشگاهی دکتر رامین سعادتیان PDF PDF
6 علوم آزمایشگاهی دکتر صادق فیض اله زاده PDF --
7 تکنولوژی پرتوشناسی دکتر نصراله جباری PDF --
8 تکنولوژی پرتوشناسی دکتر ثریا امامقلی زاده مینایی PDF PDF
9 هوشبری- اتاق عمل مهرنوش مصطفایی PDF PDF
10 هوشبری- اتاق عمل الهه سلامت گزنق PDF PDF
11 هوشبری- اتاق عمل محمدمهدی عزیزی دربندی PDF PDF
تنظیمات قالب