05:46:29 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آئین‌نامه و شرح وظایف استاد مشاور
1 آیین نامه
2 شرح وظایف
تنظیمات قالب